top of page
Craft Drawing-Дагаж зурдаг,Дагаж буддаг ном

Craft Drawing-Дагаж зурдаг,Дагаж буддаг ном

+3 насны хүүхдэд зориулсан зурах, будах дасгал ажлын дэвтэр ...
* Зурах ур чадвар сайжрах * Өнгө ялгах ур чадвар сайжрах
* Тайвшрах, стресс тайлах * Урлаг гоо зүйн мэдрэмж нэмэгдэх
* Төвлөрөх чадвар нэмэгдэх * Техник аргачлалыг эзэмших
* Бүтээлч байдлыг бий болгох * Харааны тогтоц сайжрах
.. гэх мэт 40ш зурагт хуудаснаас бүрдсэн болно.

bottom of page