top of page
Asset 3.jpg

Эцэг эхчүүд ``Одоо хэтэрхий эрт байна!'' гэж хэлэх үед л үргэлж оройтсон байдаг. 😟 

 

Энэ бол ямар ч хориотой зүйлс биш. Нээлттэй ил тод, шилэн байх ёстой. Ялангуяа өнөөгийн интернэт хөгжсөн энэ үед 3 наснаас нь мэдээлэл өгөх нь маш чухал шүү.  Бэлгийн боловсролын мэдээллийг 3-4 нас, 5-6 нас, 7-9 нас, 10-12 нас, 13-15 нас, 16-дээш нас гэж ангилан авч үздэг. 

 

Эцэг эхчүүд бид ч мөн насанд хүрсэн атлаа бэлгийн боловсролын мэдлэггүй том хүмүүс болсон байх нь цөөнгүй билээ. Тиймээ бид ч бас хүүхдүүдтэйгээ хамт суралцах ёстой. 📢

25,000₮

bottom of page