top of page

Бидний түүх

Манай ГАРҮНА ПАБЛИШНгийн агентлаг нь анх 5 жилийн өмнө буюу 2018 онд үүсгэн байгаалагдсан бөгөөд Дэлхийн шилдэг ном, зохиол, бүтээл туурвилыг эх орондоо түгээх, Монгол оюуны соёл, уламжлалыг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, тэднийг өөртөө итгэлтэй, бие даасан, оюунлаг хүчирхэг хувь хүн болгон төлөвшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг. 

ГАРҮНА чанартайг олж, чанарыг хэвлэж, чанарыг түгээх үүднэс олон улсын жишиг болсон байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоон ажиллаж байна. 

Өнгөрсөн хугацаанд ФИЛОСОФИЙН, ХҮҮХДИЙН, ТАНИН МЭДЭХҮЙН хөтөч болохуйц ном бүтээлийг голлон гаргасан байна. 

Бид +60 гаруй бүтээлийг маш амжилттайгаар гаргасан ба бага багаар туршлага хуримтлуулж буй баг хамт олон болж улам бүр хөгжиж суралцсаар байна. 

Garuna's Crew 

bottom of page