top of page
Оюун ухааны логик сэтгэлгээ хөгжүүлэх дасгал ажлууд +4

Оюун ухааны логик сэтгэлгээ хөгжүүлэх дасгал ажлууд +4

+4 насны хүүхдэд зориулсан Хүүхдийн сэтгэхүй (logic, Creative) хөгжүүлэх
зурагт номын хуудаснаас бүрдсэн маш сонирхолтой ном. Маш олон төрлийн
сонирхолтой баруун болон зүүн тархийг хөгжүүлэх дасгал ажлууд багтсан байгаа.

bottom of page