top of page
Artboard 1.jpg
Asset 1.png

Сэтгэлээ хайрлах ном

Алис Жэймс, Луи Стовэл

Орчуулагч: Б.Сувддулам

Редактор: Д.Чимгээ 

Дизайнер: Н.Сонинбаяр 

ISBN: 9789919980030

Хэвлэгдсэн он: 2022 

19,900₮

Asset 2.png

Өөрийгөө хайрлах ном

Зохиолч: Кэролайн Янг

Орчуулагч: Б.Сувддулам

Редактор: Д.Чимгээ 

Дизайнер: Н.Сонинбаяр 

ISBN: 978991980023

Хэвлэгдсэн он: 2022 

19,900₮

19,900₮

Asset 2.png

Улс төр гэж юу вэ? 

Фрит, Хоре, Стовелл

Орчуулагч: П.Наранбаяр 

Редактор: Ц.Батбаатар 

Дизайнер: Д.Чимгээ 

ISBN: 9789919957278

Хэвлэгдсэн он: 2021 

24,900₮

Asset 1.png

Мөнгө гэж

юу вэ? 

Рэйнолдс, Олдхэм, Брайан

Орчуулагч: В.Ганзориг 

Редактор: Н.Сансархүү

Дизайнер: Б.Мөнхмэнд

ISBN: 9789919980085

Хэвлэгдсэн он: 2023 

19,900₮

24,900₮

Худалдаж авах 

Asset 7.png

0-3 насны хүүхдийн чадварыг хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

Тошиюүки Шиоми

Орчуулагч: Ц.Онон

Редактор: Ц.Дэлгэрмаа 

Дизайнер: Д.Чимгээ 

ISBN: 9789919980047

Хэвлэгдсэн он: 2022

25,000₮

Asset 8.png

3-6 насны хүүхдийн чадварыг хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

Тошиюүки Шиоми

Орчуулагч: Ц.Онон

Редактор: Ц.Дэлгэрмаа 

Дизайнер: Д.Чимгээ 

ISBN: 9789919980054

Хэвлэгдсэн он: 2023

25,000₮

19,900₮

Asset 9.png

Анхны тусламжийн хайрцаг

Зохиогч: Ямада Макото

Орчуулагч: Д.Чимгээ 

Редактор: Н.Навчаа 

Редактор: Ц.Гантөмөр 

ISBN: 9789919957261

Хэвлэгдсэн он: 2021

15,000₮

Asset 3.png

Хатагтай Моллигийн эелдэг зангийн сургууль 

Занна Дэвидсон, Рози рийв

Орчуулагч: Б.Сувддулам 

Редактор: Д.Чимгээ  

Дизайнер: Д.Чимгээ 

ISBN: 9789919998677

Хэвлэгдсэн он: 2023

19,000₮

Худалдаж авах 

19,900₮

Asset 10.png

Ха Ха Ха 

шүдний тухай ном

Зохиогч: Како Сатоши

Орчуулагч: Д.Чимгээ 

Редактор: Ч.Гантөмөр 

Дизайнер: Б.Мөнхмэнд  

ISBN: 9789919957254

Хэвлэгдсэн он: 2021

15,000₮

Asset 11.png

Бүгд баадаг

Зохиогч: Гоми Таро

Орчуулагч: Д.Чимгээ 

Редактор: Д.Чимгээ 

Дизайнер: Б.Мөнхмэнд  

ISBN: 9789919957247

Хэвлэгдсэн он: 2021

15,000₮

Asset 12.png

Философи, Математик, бас бус

Зохиогч: ЯМЧА

Орчуулагч: ТОМё БОДё 

Редактор: Б.Болор-эрдэнэ 

Дизайнер: Н.Бямбацогт

ISBN: 9789919957223

Хэвлэгдсэн он: 2021

23,000₮

Asset 13.png

Философи шинжлэх ухаан бас бус

Зохиогч: ЯМЧА

Орчуулагч: ТОМё БОДё 

Редактор: Д.Чимгээ 

Дизайнер: Б.Мөнхмэнд  

ISBN: 9789919980061

Хэвлэгдсэн он: 2022

23,000₮

Asset 14.png

Философи цагаан толгой

Зохиогч: ЯМЧА

Орчуулагч: ТОМё БОДё 

Редактор: Ц.Батбаатар

Редактор: Д.Чимгээ

Дизайнер: Т.Төгсжаргал

ISBN: 9789919980078

Хэвлэгдсэн он: 2021

25,000₮

Asset 15.png

Баруу тархи

Зүүн тархи 

Зохиогч: Недожүн

Орчуулагч: ТОМё БОДё 

Редактор: Ц.Одонтуяа 

Редактор: Д.Чимгээ

Дизайнер: Б.Мөнхмэнд 

ISBN: 9789919980092

Хэвлэгдсэн он: 2022

22,000₮

Asset 17.png

Нойр хулжаам хувьслын түүх

Эрхлэгч: Ичихаши Нориказү 

Орчуулагч: ТОМё БОДё 

Редактор: Б.Болор-эрдэнэ 

Дизайнер: Б.Төгсжаргал

ISBN: 9789919267308

Хэвлэгдсэн он: 2021

25,000₮

Asset 16.png

Жолоодогч

Зохиогч: Китагава Ясүши

Орчуулагч: ТОМё БОДё 

Редактор: Н.Өнөржаргал 

Дизайнер: Б.Мөнхмэнд 

ISBN: 9789919998653

Хэвлэгдсэн он: 2023

25,000₮

Asset 6.png

Бумбардай-1

Аргалд явсан нь ...

Зохиогч: Н.Эрдэнэбаяр

Редактор: Д.Хишгээ 

Зохиогчийн эрх: Эконтэ ХХК

Хэвлэлийн эрх: Гарүна ХХК

ISBN: 9789997347626

Хэвлэгдсэн он: 2023

30,000₮

Asset 5.png

Бумбардай-2

Борцны хулгай ... 

Зохиогч: Н.Эрдэнэбаяр

Редактор: Д.Хишгээ 

Зохиогчийн эрх: Эконтэ ХХК

Хэвлэлийн эрх: Гарүна ХХК

ISBN: 9789996239038

Хэвлэгдсэн он: 2023

30,000₮

Asset 4.png

Бумбардай-3

Нүүдэл айсуй ... 

Зохиогч: Н.Эрдэнэбаяр

Редактор: Д.Хишгээ 

Зохиогчийн эрх: Эконтэ ХХК

Хэвлэлийн эрх: Гарүна ХХК

ISBN: 9789996239045

Хэвлэгдсэн он: 2023

30,000₮

Asset 3.png

Бумбардай-4

Чулуун тоглоом ... 

Зохиогч: Н.Эрдэнэбаяр

Редактор: Д.Хишгээ 

Зохиогчийн эрх: Эконтэ ХХК

Хэвлэлийн эрх: Гарүна ХХК

ISBN: 9789973476265

Хэвлэгдсэн он: 2023

30,000₮

Asset 2.png

Бумбардай-5

Саалийн цаг ... 

30,000₮

Бумбардай-6

Сүүн цацал ... 

Зохиогч: Н.Эрдэнэбаяр

Редактор: Д.Хишгээ 

Зохиогчийн эрх: Эконтэ ХХК

Хэвлэлийн эрх: Гарүна ХХК

ISBN: 9789996249075

Хэвлэгдсэн он: 2023

Зохиогч: Н.Эрдэнэбаяр

Редактор: Д.Хишгээ 

Зохиогчийн эрх: Эконтэ ХХК

Хэвлэлийн эрх: Гарүна ХХК

ISBN: 9789997831811  Хэвлэгдсэн он: 2023

Asset 2.jpg

ҮХЭЛ 

гэж юу вэ?

25,000₮

Аз жаргал хүргэх ФИЛОСОФИ

Зохиогч: ШЕЛЛИ КАГАН

Орчуулагч: ТОМё БОДё 

Редактор: Н.Өнөржаргал

Дизайнер: Б.Мөнхмэнд 

ISBN: 9789919247874

Хэвлэгдсэн он: 2023

Шинэчилсэн найруулга

Зохиогч: ЯМЧА

Орчуулагч: ТОМё БОДё 

Редактор: Ц.Баттуяа 

Редактор: Ц.Одонтуяа 

Ai зураг: Д.Төмөрхуяг 

Зураач: Э.Базаррагчаа 

Дизайнер: Б.Мөнхмэнд 

ISBN: 9789919980078

Asset 2.png

Хурдан шаргын үлгэр

15,000₮

Худалдаж авсан зүүд 

Зураач: Б.Болормаа

Зохиогч: И.Ганбаатар

Copyright: Inner asia lt'd

Дизайнер: Б.Мөнхмэнд 

ISBN: 9789919998684

Хэвлэгдсэн он: 2023

Шинэ ном

Зураач: Б.Болормаа

Зохиогч: И.Ганбаатар

Copyright: Inner asia lt'd

Дизайнер: Б.Мөнхмэнд 

ISBN: 9789919998691

Хэвлэгдсэн он: 2023

Шинэ ном

Asset 2.png

Алдагдсан хэлтэрхий том О-той уулзсан нь ...

Smart Object11.png

Муумуу Хаанаас Ирдэг юм бэ? 

Зохиогч: Нами Ножима 

Орчуулсан: Д.Чимгээ 

Хянасан: Д.Хишгээ 

Дизайнер: Б.Мөнхмэнд 

ISBN: 9789919907716

Хэмжээ: 148*210 | 108 нүүр 

Хэвлэгдсэн он: 2024

25,000₮

Худалдаж авах 

Зохиогч: Шел Силверстайн

Орчуулсан: Б.Оюундэлгэр 

Хянасан: М.Уянсүх 

Дизайнер: Б.Мөнхмэнд 

ISBN: 9789919907709

Хэвлэгдсэн он: 2024

Шинэ ном

Холбоо барих: 

(+976) 7511-7575 / 1 дээр дарах

(+976) 9908-4979, 9902-2772

И-мэйл хаяг: 

Борлуулалт: Contact@garuna.mn

Номын эрх: Rights@garuna.mn 

Ажлын цаг: 

Даваа - Баасан (09:00 - 18:00) 

Бямба - Ням (Зөвхөн утсаар)

Хаяг байршил: 

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу, БльюМон төв, 08-р давхар

bottom of page