top of page
Хууль гэж юу вэ?

Хууль гэж юу вэ?

Өмнө нь хуулийн талаар юу ч уншиж байгаагүй хүмүүст зориулсан хуулийн ертөнцийг бүрэн дүрсэлсэн танилцуулга зурагт хуудаст ном. Энэхүү ном нь хууль гэж юу болох, түүнийг хэн гаргадаг, хүмүүс хэрхэн мөрддөг талаар сонирхолтой бөгөөд эргэцүүлэн бодоход хүргэсэн гарын авлага мөн мэдлэг олгох маш сонирхолтой, энгийн үг хэллэгтэй ном юм. Энэ нь гэмт хэрэг, шийтгэл, түүнчлэн улс төр, олон улсын эрх зүй зэрэг нийгэм, иргэний асуудлыг хамарсан мэтгэлцээн, хүүхэлдэйн киноны зураг, тодорхой диаграммыг хослуулан ашигладаг. Usborn-с гаргаж буй цуврал номын нэг билээ. 

bottom of page