top of page
  • Writer's pictureGaruna publishing

Жолооч биш Жолоодогч ...


Сэтгэл гэж үл ойшоож болох маш том хүч байна аа. Сэтгэлийг заримдаа Тэнгэр шиг бай шүлгээр тэтгэж болдог бол ТОМё БОДё ийн орчуулсан Жолоодогч-оор бас тэтгэж болмоор. Олон ном ундаггүй л дээ, гэхдээ эдний орчуулсныг бол уншмаар, заримдаа нүд нээгдмээр, заримдаа сэтгэл хөдөлмөөр..


https://www.facebook.com/khoserdened / Khos-erdene DanzanvaanchigТОМё БОДё / Reply: Номын сэтгэгдлээ хуваалцсанд баярлалаа. Номын агуулгатайгаа бүрэн дүүрэн санал нийлж, үгүйсгэх зүйл огт байгаагүй гэж хэлэхгүй ч, тэгсэн хэр нь ээ л яагаад ч юм бусадтай хуваалцах ёстой гэсэн хүчтэй өдөөлтөөр орчуулсан даа. #жолоодогчKommentarer


bottom of page